สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญร่วมงาน "เกษตรเพื่องานอดิเรก Exotic plant อินดี้ อินเทรนด์" ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พบกับไม้แปลก ไม้สวย สวนตู้ปลา ฯลฯ ได้ความรู้ และเลือกของขวัญมีชีวิตสำหรับคนที่เรารัก .. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

 

สื่อมัลติมีเดีย