วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 แบบ One Stop Service ฟรีค่าสมัคร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 1 "Training the Trainer" 30 พฤศจิกายน 2563
ศึกษาพรรณไม้ชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 12 มกราคม 2563
งานพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์: ทริปประกอบการเสวนาเจาะลึกอาชีพภูมิทัศน์ 3 ตุลาคม 2561
ก้าวสู่อาชีพ...เสวนาเจาะลึก! อาชีพนักจัดสวนภูเก็ต 3 ตุลาคม 2561
"มือใหม่..หัดทำบอนไซ" ... เรียนจริง ทำจริง ... ได้ต้นไม้จริงๆ...
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓
แข่งขันทักษะวิชาการ : ทักษะด้านพืช ๒๕๖๐
วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 แบบ One Stop Service ฟรีค่าสมัคร

สื่อมัลติมีเดีย