วิชาเอก "เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน" รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ศึกษาพรรณไม้ชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 12 มกราคม 2563
เรามาเรียนรู้พรรณไม้ชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 12 มกราคม 2563
งานวันดินโลก 2 ธันวาคม 2562 "พืชงอกเพราะดินชื้น พืชฟื้นเพราะดินดี"
งานพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์: ทริปประกอบการเสวนาเจาะลึกอาชีพภูมิทัศน์ 3 ตุลาคม 2561
ก้าวสู่อาชีพ...เสวนาเจาะลึก! อาชีพนักจัดสวนภูเก็ต 3 ตุลาคม 2561
ศึกษาดูงานด้านพืชสวนและภูมิทัศน์ 28-30 พค. 2561
ร่วมสนุก และเรียนรู้ไปด้วยกัน ดูงานอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ 2560
สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คว้ารางวัลนวัตกรรม 2561
"มือใหม่..หัดทำบอนไซ" ... เรียนจริง ทำจริง ... ได้ต้นไม้จริงๆ...
เรียนรู้ในสถานที่จริง... Turffgrass Management
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓
แข่งขันทักษะวิชาการ : ทักษะด้านพืช ๒๕๖๐

สื่อมัลติมีเดีย