shearing

 

ข่าวดี... ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า.....ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับกลุ่ม BIG TREE กำหนดจัดหลักสูตร "รุกขกร" เพื่อการดูแล ตัดแต่งต้นไม้ รักษาไม้ใหญ่ให้คนเมือง ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

สื่อมัลติมีเดีย